שאלות ותשובות

מהו ברטר?

ברטר, או סחר חליפין בעברית הם הכינוי להעברה ישירה של שירותים או סחורות, השונים זה מזה, מגוף אחד לאחר, וזאת ללא כל שימוש בכסף או באמצעי חליפין אחר.

מהי אינפלציה?

אינפלציה הינה עלייה קבועה במחירים המתרחשת באופן מתמשך. כפועל יוצא של תופעה זו, ערכו של הכסף יורד. הלכה למעשה, מדובר כאן במספר "יחידות הכסף" שיש למסור כדי לקבל יחידת מוצר אחת לאורך זמן.

מהו ביקוש להון?

ביקוש להון הינו ביקוש מצידם של גורמים פרטיים, חברות, פירמות וכן המגזר הציבורי שמקורו ברצון להשקיע סכומי כסף אשר עולין על גובה ההכנסה השוטפת של ישויות אלה, מתוך אמונה כי התשואה על השקעות אלו תהיה גבוהה מהריבית המשולמת על ההלוואות.

מה משותף לאסכולות הנכללות תחת השם "כלכלה ניאו קלאסית"?

האסכולות המשתייכות לכלכלה הניאו קלאסית מאופיינות למעשה בשני עקרונות משותפים: העיקרון הראשון הוא כי השחקנים פועלים תוך מטרה להשיג רווח ותועלת מקסימאליים והשני הוא כי בשוק קיים היצע וביקוש הניתנים לניתוח מדויק ומדעי.

מהו עודף יצרן?

עודף יצרן הוא מונח המבטא את רווחיו המשתנים שלך יצרן כלשהו, בהתאם להפרש שבין פדיון כולל הנוצר ממכירת מוצרים או שירותים בכמות נתונה ובהתאם למחירי השוק, לבין עלויות הייצור הקבועות והמשתנות. מטרתם של נתונים אלו הינה קביעת הכדאיות העומדת מאחורי ייצורו של מוצר מסוים בהתאם למחיר נתון.

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *